Login   
download adventure movies online On www.alfamovie.com it is possible watch 2015 cannes winner Dheepan film
 
  April 15, 2024  
Teknologier Minimize
 
C# / VB.Net   

C# / VB.Net - Alle sprog er lige

Inden udviklingen af et nyt system startes, skal der først vælges et programmeringssprog. Grundlæggende er der de samme muligheder med alle sprog, når man koder op mod .Net Frameworket.

Vi har valgt at udvikle i C# eller VB.Net, da det er de to mest udbredte. Du bestemmer selv hvilket sprog din applikation skal udvikles i.

Eksempel på forskellen i syntaks på de to sprog:


 C#  VB.Net

   
  int32 GetSum(int MaxNum)
 
  {
      int32 TotalSum;

    for (int32 i = 0; i <= MaxNum; i++)
      {
          TotalSum += i;
       }

      return TotalSum;
  }

   Function GetSum(ByVal MaxNum As Int32) As Int32

        Dim TotalSum As Int32

        For i As Int32 = 0 To MaxNum
            TotalSum += i
        Next

        Return TotalSum

   End Function
   


Som det ses af ovenstående eksempel, er den største forskel syntaksen. C# bruger forkortelser, og hver linie afsluttes med et semikolon. VB.Net er derimod lettere at læse for en person, som umiddelbart ikke har kendskab til programmering.

 

Hvilket sprog der vælges er ligegyldigt, og er som regel politisk bestemt af den enkelte virksomhed. Det er det smarteste, kun at anvende et enkelt programmeringssprog i en virksomhed, og derved standardisere måden tingene bliver gjort på.

 

 
  © 2012 Scale Soft. Alle rettigheder forbeholdes.
Scale Soft - Bjerregade 5, 8722 Hedensted, DK - Telefon: +45 28 91 27 27 - CVR Nr.: 30 26 30 49